ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΟΘΗΡΙΑΣ

Με μια «αιφνιδιαστική» ανακοίνωση η Ελλάδα αποχώρησε από τη Διεθνή Σύμβαση για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας!

Συγκεκριμένα με την απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών με αριθμό ΑΠ 0546/Μ.5471/ΑΣ58 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α αρ. 40/15-2-2013 ανακοινώθηκε η αποχώρηση της Ελλάδας τόσο από τη Διεθνή Σύμβαση, όσο και από το συναφές με αυτήν Πρωτόκολλο.

Η Σύμβαση αυτή υπογράφηκε το 1946 στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ και επικαιροποιήθηκε με νέα Σϋμβαση το 1956 πάλι στην Ουάσινγκτον.

Η Ελλάδα κύρωσε τη συμμετοχή της στη Σύμβαση αυτή με το ν. 3568/2007.

Πληροφορίες μας λένε ότι ο λόγος αποχώρησης είναι οικονομικός (καθώς, αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, η συμμετοχή της χώρας μας σε τέτοιες Διεθνείς Συμβάσεις συνοδεύεται από ετήσιο κόστος συμμετοχής – με τη μορφή συνδρομής).

Αν επιτρέπεται ένα πολιτικό σχόλιο είναι ότι η Ελλάδα αποχωρεί από μία διεθνή σύμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος που έχει μεν περιορισμούς…. αλλά σε κατοίκους άλλων χωρών. Αντίθετα σε  άλλες διεθνείς συμβάσεις για το περιβάλλον που επιβάλλουν περιορισμούς στους Έλληνες πολίτες η Ελλάδα συμμετέχει κανονικά. Προβληματισμό λοιπόν δημιουργεί το γεγονός πως μια χώρα, που μέσα από την πολιτική της εμφανίζεται ως προστάτης του περιβάλλοντος, αποχωρεί πρώτιστα από μια Σύμβαση που δεν σχετίζεται με τον Έλληνα πολίτη. Υπάρχουν και πολλές άλλες συμβάσεις που θέτουν περιορισμούς στον Έλληνα πολίτη, τόσο στην περιουσία του, όσο και στις οικονομικές και αναψυχικές του δρασηριότητες, όπου εκεί συμμετέχουμε κανονικά.

Σύμφωνα με το εν λόγω ΦΕΚ τα έννομα αποτελέσματα της αποχωρήσεως της Ελλάδας θα επέλθουν από τις 30/6/2013, οπότε αναμένουμε τη σχετική ανακοίνωση του Υπ. Εξωτερικών.

πηγη : http://www.hunters.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top