Πίνακας θηρεύσιμων ειδών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ*

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δεκαήμερα

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Λήξης θήρας

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

1. ***

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

20/8 -14/9

15/9 -10/3

Όλες

Χωρίς περιορισμό

2

Λαγός (Lepus europaeus)

15/9 -10/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

1

3

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

15/9 -20/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

2 κατά ομάδα

4

Αλεπού (Vulpes vulpes)

15/9 -29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

5

Πετροκούναβο (Martes foina)

15/9 -29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1

Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

20/8 -14/9

15/9 -29/2

3.II

Όλες

12

2

Φάσα (Columba palumbus)

20/8 -14/9

15/9 -20/2

2.II

Όλες

Χωρίς περιορισμό

3

Αγριοπερίστερο (Columba livia)

20/8 -14/9

15/9 -29/2

3.II

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4

Ορτύκι (Coturnix coturnix)

20/8 -14/9

15/9 -29/2

3.II

Όλες

12

5

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

20/8 -14/9

15/9 -10/2

1.II

Όλες

10

6

Τσίχλα (Turdus philomelos)

20/8 -14/9

15/9 -29/2

3.II

Όλες

7

Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

20/8 -14/9

15/9 -20/2

2.II

Όλες

25 (Συνολικά από όλα τα είδη)

8

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

20/8 -14/9

15/9 -29/2

3.II

Όλες

9

Γερακότσιχλα(Turdus pilaris)

20/8 -14/9

15/9 -29/2

3.II

Όλες

10

Κότσυφας (Turdus merula)

20/8 -14/9

15/9 -20/2

2.II

Όλες

11

Καρακάξα (Pica pica)

20/8 -14/9

15/9 -29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12

Κάργια (Corvus monedula)

20/8 -14/9

15/9 -29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13

Κουρούνα (Corvus corone)

20/8 -14/9

15/9 -29/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

20/8 -14/9

15/9 -29/2

3.II

Όλες

Χωρίς περιορισμό

16

Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

15/9 -29/2

3.II

Όλες

10

17

Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)

03/10 – 16/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

4

18.**

Νησιωτική πέρδικα (Alectoris chukar)

03/10 – 16/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

4

19

Φασιανός (Phasianus colchicus)

15/9 – 30/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

1

ΠΟΥΛΙΑ

β) Υδρόβια και παρυδάτια

1

Φλυαρόπαπια (Anas strepera)

15/9 – 31/1

3.I

Όλες

12 (Συνολικά από όλα τα είδη)

2

Σφυριχτάρι (Anas penelope)

15/9 -10/2

1.II

Όλες

3

Κιρκίρι (Anas crecca)

15/9 – 31/1

3.I

Όλες

4

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

15/9 – 31/1

3.I

Όλες

5

Σουβλόπαπια (Anas acuta)

15/9 – 10/2

1.II

Όλες

6

Σαρσέλα (Anas querquedula)

15/9 – 10/2

1.II

Όλες

7

Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)

15/9 – 10/2

1.II

Όλες

8

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

15/9 – 31/1

3.I

Όλες

9

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

15/9 – 10/2

1.II

Όλες

10

Φαλαρίδα (Fulica atra)

15/9 – 10/2

1.II

Όλες

11

Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)

15/9 – 10/2

1.II

Όλες

12

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

15/9 – 10/2

1.II

Όλες

10

13

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

15/9 – 10/2

1.II

Όλες

10

14

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

15/9 – 31/1

3.I

Όλες

10

                       

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top