Editorial.JPG

Ρυθμιστική Απόφαση 2008 – 2009

Με την ψυχή στο στόμα… η Ρυθμιστική

Χωρίς αυξήσεις… με μικρές αλλαγές
Διαδικασία χωρίς προηγούμενο κατέληξε να γίνει η ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι, εφόσον για πρώτη φορά στην ιστορία φτάσαμε εννέα ημέρες πριν από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου χωρίς να την έχουμε δει υπογεγραμμένη (επικυρωμένη).

Του Λευτέρη Κακαβούλη


Μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση και το νόμο που προβλέπει την έκδοση της ρυθμιστικής απόφασης 30 ημέρες πριν από την έναρξη του κυνηγίου προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι 250.000 πολίτες, σχεδόν όλος ο κυνηγετικός Τύπος προχώρησε σε δημοσιεύσεις σύμφωνα με πληροφορίες που μιλούν για μια υπό έκδοση απόφαση με μικρές αλλαγές στις ρυθμίσεις θήρας και καμιά αλλαγή στα τέλη των αδειών.

Όμως θεωρώ ότι η πιο υπεύθυνη ενημέρωση, σε ότι αφορά τις επικείμενες  ρυθμίσεις θήρας είναι αυτή που θα προέλθει μέσα από την υπογεγραμμένη απόφαση του Υπουργού Αγ.Αν & Τρο., η οποία όμως, δεν υπάρχει μέχρι και τη στιγμή που γράφονται ετούτες εδώ οι γραμμές και εύχομαι όταν εσείς θα τις διαβάζετε, εφόσον το περιοδικό Κ&Φ θα κυκλοφορήσει στις 25/8, δηλαδή μετά από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης, να μην έχει αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας λοιπόν, η έναρξη της κυνηγετικής περιόδου πρέπει να γίνει όπως επί σειρά ετών την 20η Αυγούστου.

Η λήξη της κυνηγετικής περιόδου προβλέπετε την 28η Φεβρουαρίου για μία σειρά από αποδημητικά πτηνά εφόσον αποτελεί πράξη που δεν επιδρά δυσμενώς στους θηραματικούς πληθυσμούς, δεν αντιτίθεται στους υφιστάμενους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπεται από την υφιστάμενη στη χώρα μας νομοθεσία.
Έτσι το κυνήγι εφέτος προβλέπεται να διεξαχθεί όπως ακριβώς και πέρυσι με μικρές αλλαγές, όπως:
•    Πέρδικα
Παραμένουν οι περυσινές ρυθμίσεις που αφορούν την έναρξη και την λήξη. Έτσι το κυνήγι της εφέτος θα ξεκινήσει την Τετάρτη !η Οκτωβρίου και θα λήξει την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Εξαιρούνται οι περιφέρειες των Ομοσπονδιών Κρήτης & Δωδεκανήσου και Αρχιπελάγους, όπου θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου.
•    Αγριόχοιρος:
Αύξηση στην ημερήσια κάρπωση του αγριόχοιρου κατά ένα άτομο (δηλαδή 3 αντί για 2 που ήταν πέρυσι), στην υπόλοιπη Ελλάδα, πλην της Πελοποννήσου όπου ο αριθμός μειώνεται σε ένα άτομο ανά έξοδο και το κυνήγι του θα λήγει στις 31/12 αντί για τις 15/12 που ήταν πέρυσι. Στην Εύβοια απαγορεύεται ολικά το κυνήγι του.
•    Αγριοκούνελο
Παρατείνεται και πάλι το κυνήγι του μέχρι τις 10/3.
•    Ασφάλεια
Για την ασφάλεια των κυνηγών με αστυνομική διάταξη εφέτος θα είναι υποχρεωτική η χρήση των πορτοκαλί φωσφορούχων διακριτικών ρούχων ειδικά στο κυνήγι του αγριόχοιρου, του Λαγού, της μπεκάτσας, της πέρδικας, της αλεπούς, του φασιανού κ.α.
•    Κόστος Αδειών
Παρά τις πιέσεις των Κ.Ο. για μικρές αυξήσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δαπάνες των επιστημονικών προγραμμάτων (Αρτεμις, φαινολογία της μετανάστευσης) και της μισθοδοσίας της Θηροφυλακής, ο υφυπουργός αρνήθηκε να συναινέσει. Έτσι το κόστος έκδοσης και ανανέωσης των κυνηγετικών αδειών θα είναι ακριβώς το ίδιο με το περυσινό. Το γεγονός αυτό αναμένετε να δημιουργήσει οικονομικές δυσκολίες στην ΚΣΕ η οποία έχει επωμισθεί εξ ολοκλήρου τα ως άνω κόστη.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2008 – 2009
Α΄. 1. Καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τον κυνηγετικό έτος  2008 – 2009 από  20 Αυγούστου 2008 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2009.
2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
3. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
4. Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2008 μέχρι 20-1-2009 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή),δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.
5. Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δύο (3) ατόμων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο (για την Πελοπόννησο και την Εύβοια αναφερθείτε στην πάραπάνω παρατήρηση). Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.
7. Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) από 15-9-2008 μέχρι 20-1-2009 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2009 μέχρι 28-2-2009 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.
Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 4 της παρούσης.
8. Επιτρέπεται το κυνήγι του Πετροκούναβου (Martes foina) με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου, χωρίς σκύλο δίωξης από 15-9-2008 μέχρι 28-2-2009.

Β΄.1. Απαγορεύεται το κυνήγι:
1.1.  Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2.   Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3.  Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4.  Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5.  Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6.  Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.7.  Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής υπουργικής απόφασης.
1.8.  Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
1.9.  Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
2.  Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.
3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ: 93,38 ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ: 111,38 ευρώ
ΓΕΝΙΚΗ: 132,38 ευρώ
Στο ως άνω κόστος δεν περιλαμβάνεται το κόστος της ασφάλειας. Ακόμη τα ως άνω ποσά διαμορφώνονται στην πριφέρεια της Δ’ΚΟΣΕ – δύναται να υπάρξει μικρή διαφορποίηση ανάλογα με το ύψος της έκτακτης εισφοράς των υπόλοίπων Κ.Ο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΤΕΛΗ
1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυνηγετικών συλλόγων:
1.1. Τέλη τοπικής άδειας κυνηγίου:           1,00 ευρώ
1.2. Τέλη περιφερειακήξς άδεια κυνηγίου: 19,00 ευρώ
1.3. Τέλη γενικής άδειας κυνηγίου:           40,00 ευρώ

2. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της ευρωπαϊκής ένωσης, οι ομογενείς υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγίου απευθείας από τις δασικές αρχές καταβάλλουν υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (κεφάλαιο Θήρας) τα τέλη ως ακολούθως:
2.1. Τέλη τοπικής άδειας κυνηγίου 1,00+58,50=59,50 ευρώ
2.2. Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγίου 19,00+58,50=77,50 ευρώ
2.3. Τέλη γενικής άδειας 40,00+44,10=98,50 ευρώ
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η παραμονή και εργασία των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα τμήματα Αλλοδαπών των Δ/νσεων Ασφαλείας και των Αστυνομικών Δ/νσεων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης.

3. Για τους υπήκοους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.):
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.
3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές η απαραίτητα γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από τη δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή με τα ακόλουθα τέλη:
α) μέχρι 15 ημέρες:    35,00 ευρώ
β) μέχρι 2 μήνες:    73 ,00 ευρώ
γ) για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο: 88,00 ευρώ
3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 453/1977 σε συνδυασμό με εκείνες των Π.Δ. 332/1983 και 94/1993 και των Ν.2240/94 και Ν.2503/97 με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας.
3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται σε 35,00 ευρώ.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΥΝΗΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Καθορίζεται η  συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους κυνηγετικούς συλλόγους σε 65,00 ευρώ. Ακόμη καθορίζεται η ετήσια εισφορά των Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας σε ποσοστό 8,35% (5,43 ευρώ) και 66,83% (43,44 ευρώ) αντίστοιχα από τις συνδρομές των κυνηγών-μελών τους. Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι κυνηγετικοί σύλλογοι πρέπει να διαθέτουν το (50%) των ετήσιων εσόδων τους για φιλοθηραματικές δαπάνες ενω η Κυνηγετική Συνομοσπονδία το (95%) των εσόδων της συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού των.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top