Εμπλουτισμός βιοτόπων Γυθείου με φασιανό και ορτύκι

Εγκρίθηκε η έκθεση εμπλουτισμού με απελευθέρωση τετρακοσίων (400) ατόμων (80Α:320Θ) φασιανού (Phasianus colchicus) και 400 ατόμων(200Α :200Θ) ορτυκιού (Coturnix coturnix) ως εξής:

Α) 200 άτομα φασιανού (40Α :160Θ ) και 200 άτομα ορτυκιού (100Α :100Θ) στην περιοχή «Κάμπος Μαυροβούνιου» και Β) 200 άτομα φασιανού (40Α :160Θ) και 200 άτομα ορτυκιού (100Α :100Θ) στην περιοχή «Κάμπος Λεήμονα», όπως προτείνεται στην έκθεση εμπλουτισμού.

Η διάθεση-προμήθεια των θηραμάτων θα γίνει αποκλειστικά από εκτροφεία θηραμάτων που λειτουργούν νόμιμα, μετά από έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών στις οποίες υπάγεται και σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονομικός και γενετικός έλεγχος των ατόμων που πρόκειται να απελευθερωθούν όπως προβλέπεται στο Γ΄ Κεφάλαιο (υγειονομικός και γενετικός έλεγχος). Τα σχετικά δικαιολογητικά παραστατικά να εκδοθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις από τις επίσημες τοπικές Κρατικές Κτηνιατρικές Αρχές και πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με το τοπικό Δασαρχείο, στην δικαιοδοσία του οποίου λειτουργεί νομίμως το εκτροφείο προέλευσης(δημόσιο ή ιδιωτικό) το οποίο και θα κάνει την δειγματοληψία και θα φροντίσει δια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π.Ε. στην οποία λειτουργεί το εκτροφείο να αποστείλει στο ΚΕΛΠΝΟ τα δείγματα και να εξασφαλίσει τα σχετικά επίσημα πιστοποιητικά, ενημερώνοντας για τη μεταφορά το Δασαρχείο Γυθείου.

Εν γένει να τηρηθούν αυστηρά και σχολαστικά οι εκ της ΥΑ 98161/4136/29-9-2008 “περί εμπλουτισμού βιοτόπων με θηράματα” προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης, προμήθειας, διακίνησης και απελευθέρωσης του εν λόγω θηράματος, οι οποίες θα τελούν σε κάθε στάδιο σε απόλυτη γνώση και εποπτεία του αρμόδιου Δασαρχείου Γυθείου.

– Να ενημερωθεί έγκαιρα το Δασαρχείο Γυθείου για το ποιός εκ μέρους του Κ.Σ. θα παραλάβει, διακινήσει(μεταφέρει) και απελευθερώσει τα πτηνά ο οποίος μαζί με τον εντεταλμένο δασικό υπάλληλο, θα πιστοποιήσουν την απελευθέρωση και θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη της εισαγωγής, προκειμένου να αναφέρουν τα αποτελέσματά της.

– Να δακτυλιωθούν τα πουλιά πριν την απελευθέρωση τους. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης ανάλογου αιτήματος απελευθέρωσης πτηνών στο μέλλον για την ίδια περιοχή είναι η σύνταξη μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της παρούσας απελευθέρωσης (επιβίωση, κάρπωση, κ.λπ.) από τον Κ.Σ.

– Να τοποθετηθούν συνεχώς τροφοδοτούμενες ταΐστρες και ποτίστρες μέσα και γύρω από τους κλωβούς προσαρμογής. Ακόμα και μετά την απομάκρυνση των κλωβών να συνεχίσει η τροφοδοσία και το πότισμα για περίπου 2-3 εβδομάδες.

– Κάθε προσωρινή εγκατάσταση (κλουβιά , ποτίστρες ,ταΐστρες, σκίαστρα κ.λπ.) να γίνει βεβαίως πριν την απελευθέρωση των θηραμάτων, ενώ μετά την απελευθέρωση όλων των πουλιών και τον εγκλιματισμό τους στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς καμιά άλλη υπηρεσιακή εντολή ή ειδοποίηση, ο Κ.Σ Γυθείου να απομακρύνει την εγκατάσταση δίχως αργοπορία.

– Επιβάλλεται η παρακολούθηση και εντατική επιτήρηση και φύλαξη των πτηνών κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων, που πρέπει να γίνεται διακριτικά και από απόσταση, έτσι ώστε η παρουσία του παρατηρητή να μην γίνεται αντιληπτή από τα πουλιά, για να επιτευχτεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο εγκλιματισμός τους στην ύπαιθρο.
– Κατά την απελευθέρωση θα συνταχθεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης για τη θέση που θα πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση όπως προβλέπεται στο Ε΄ Κεφάλαιο της ίδιας απόφασης.

Οι απελευθερώσεις θα γίνουν μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2021- 2022 και πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2022-2023 σε χρόνο όσο το δυνατόν απομακρυσμένο από την έναρξη θήρας και σε καμία περίπτωση μικρότερο των 30 ημερών
από αυτήν.

Οι δαπάνες υλοποίησης εμπλουτισμού του παραπάνω βιοτόπου θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από το Δασαρχείο Γυθείου προϋπολογισμό του Κυνηγετικού Συλλόγου.

Το Δασαρχείο Γυθείου παρακαλείται, μετά την ολοκλήρωση του εμπλουτισμού, για την ενημέρωση και αποστολή σε αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών τόσο στη Δ/νση μας όσο και στη Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος –Τμήμα Αισθητικών Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top