Η περαίωση ξανάρχεται

Πέντε μέρες προθεσμία θα έχουν οι 500.000 επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις για να αποδεχθούν την υπαγωγή τους στη νέα περαίωση, από τη στιγμή που θα παραλάβουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Αυτό προβλέπεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρατείνονται έως 31 Δεκεμβρίου 2012 οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων τελών και εισφορών που λήγουν 31 Δεκεμβρίου 2011. Η παράταση, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, αφορά κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής υποθέσεων, όπως υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία και υποθέσεις μη υποβολής δήλωσης.

Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες προς τις εφορίες για τις διαδικασίες που θα ακολουθούν στην ενημέρωση των φορολογούμενων για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση.
Ειδικότερα τα βήματα θα είναι τα ακόλουθα:

– 1ον Οι εφορίες θα καλούν τηλεφωνικά τον επιτηδευματία για έλεγχο.

– 2ον Θα επιδίδεται στον φορολογούμενο το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης.

– 3ον Εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα εντός προθεσμίας των πέντε ημερών, ο έλεγχος θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε.

– 4ον Εάν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα τότε θα ξεκινά ο έλεγχος.

Σημειώνεται ότι στη νέα ρύθμιση για την περαίωση που ψηφίστηκε το Καλοκαίρι μπορούν να υπαχθούν όχι μόνο όσοι δεν είχαν αποδεχθεί την προηγούμενη ρύθμιση, αλλά και φορολογούμενοι που είχαν εξαιρεθεί από αυτήν. Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν ανέλεγκτες χρήσεις στις οποίες τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ και φθάνουν έως 40 εκατ. ευρώ. Επίσης υπάγονται υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών όπως και οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων, οι οποίοι το 2008 διέθεταν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 400.000 ευρώ. Επίσης υπάγονται υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις των οικονομικών ετών 2007, 2008, 2009 και 2010 οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις για τον αυτοέλεγχο και δεν είχε αρχίσει ο έλεγχος πριν τις 22 Αυγούστου 2011.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι προτεραιότητα στην επίδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της περαίωσης θα έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογούμενων:

1. Οι φορολογούμενοι με τον υψηλότερο τζίρο.

2. Όσοι είχαν εξαιρεθεί από την προηγούμενη περαίωση επειδή είχαν ακίνητη περιουσία πάνω από 400.000 ευρώ (αντικειμενικής αξίας).

3. Οι φορολογούμενοι που από λάθος (των τραπεζών κλπ.) περαίωσαν λιγότερες χρήσεις από όσες ήθελαν στην προηγούμενη ρύθμιση.

 

Πηγή: marketbeast.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο