thirofylakes.jpg

Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες

Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή συστάθηκε στο τέλος του 1999 και έχει να επιδείξει ένα καταξιωμένο πλέον έργο. Η εφαρμογή και επιτυχία της βασίστηκε στην αποδοχή και τη συμπαράσταση ολόκληρου του κυνηγετικού κόσμου χωρίς τη συνεισφορά του οποίου δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τόσο μεγάλο επίτευγμα.

Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή συστάθηκε στο τέλος του 1999 και έχει να επιδείξει ένα καταξιωμένο πλέον έργο. Η εφαρμογή και επιτυχία της βασίστηκε στην αποδοχή και τη συμπαράσταση ολόκληρου του κυνηγετικού κόσμου χωρίς τη συνεισφορά του οποίου δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τόσο μεγάλο επίτευγμα.

Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες της χώρας απασχολούν σήμερα 219 μόνιμους θηροφύλακες και 120 εποχιακούς. Οι θηροφύλακες αυτοί τοποθετήθηκαν σε όλη την επικράτεια με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη φύλαξη ακόμη και στις πιο δύσβατες και δυσπρόσιτες περιοχές.

Εξοπλισμένη με 150 καινούρια ειδικά οχήματα, σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, διόπτρες νυκτός, αλεξίσφαιρα γιλέκα, στολές εργασίας και κάθε άλλο μέσο που απαιτείται, η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ομαδικά, να μετακινείται έξω από τα στενά όρια του Νομού και να ελέγχει προληπτικά και κατασταλτικά, μέρα και νύχτα, σε δύσκολες και ιδιόμορφες περιοχές αποτρέποντας και τους πιο θρασείς και επικίνδυνους λαθροθήρες.

Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες, σύμφωνα με το ισχύον Νομικό πλαίσιο εξομοιώνονται ως προς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους με τους Θηροφύλακες του Δημοσίου και ορκίζονται ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων των Δ/σεων Δασών των Περιφερειών να ασκούν τα καθήκοντα τους με ευσυνειδησία. Οι δε αρμοδιότητες τους αναγνωρίζονται με αποφάσεις που εκδίδονται από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Με την ίδρυση του σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής πέρασε στα χέρια των κυνηγών η αποτελεσματικότερη φύλαξη του θηράματος και κατ΄ επέκταση της Άγριας Ζωής.

Γιατί Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή;

Εδώ και 30 χρόνια οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι προσπαθώντας να συμβάλλουν στην φύλαξη της άγριας ζωής απασχολούσαν θηροφύλακες και είχαν αναπτύξει ένα μηχανισμό θηροφύλαξης, σύμφωνο με το νομικό καθεστώς που τους παρείχε αυτό το δικαίωμα. Δρώντας επικουρικά (βοηθητικά) στον κρατικό μηχανισμό προστασίας του θηράματος, πολλές ήταν οι φορές στο παρελθόν που η δράση αυτή έδωσε άριστα παραδείγματα συνεργασίας με τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές αρχές αλλά και αποτελεσματικότητας στην προστασία ακόμα και δύσκολων και ιδιόμορφων βιοτόπων (όπως π.χ. το Δέλτα του Έβρου).

Στην πάροδο όλων αυτών των ετών πολλά άλλαξαν,
-οι ανθρώπινες δραστηριότητες εντατικοποιήθηκαν και επεκτάθηκαν,
-οι βιότοποι συρρικνώθηκαν και
-το φυσικό περιβάλλον άρχισε να βάλλεται και να εκτίθεται σε περισσότερους κινδύνους,
με αποτέλεσμα την ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας του θηράματος και της άγριας ζωής αλλά και την απαίτηση αποτελεσματικότερης φύλαξής τους.

Ο κρατικός μηχανισμός μην έχοντας ενσωματώσει τις αλλαγές αυτές αντιμετώπισε το ιδιαίτερα πολύπλοκο πρόβλημα της θηροφύλαξης περισσότερο ως πάρεργο και δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες προστασίας και διαχείρισης του θηραματικού κεφαλαίου.

Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, διευρυμένου, καλύτερα οργανωμένου συστήματος, δυναμικού και ευέλικτου, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις ήταν επιτακτική.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για την δημιουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και τη στήριξή της με πόρους των ίδιων των κυνηγών, πέτυχε τη δημιουργία ενός σώματος το οποίο ήρθε να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις με εκσυγχρονισμένη διοικητική λειτουργία, σωστή επάνδρωση και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η Ιστορική αυτή απόφαση για την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, εκτός από την καταλυτική επίδραση που έχει στην πάταξη της λαθροθηρίας, για μια ακόμα φορά διαφοροποίησε τον κυνηγετικό κόσμο από τους λαθροθήρες και έδειξε ότι οι παρανομούντες κατ’ αυτό τον τρόπο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι μέρος αυτού του συνόλου.

Πως υλοποιήθηκε και ποιος πληρώνει για όλα αυτά;

Το καλοκαίρι του 1999 μετά από πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος – η οποία ήταν απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και πάγιο αίτημα του κυνηγετικού κόσμου – ξεκίνησαν οι ενέργειες για την δημιουργία του σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Η ίδρυση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής έγινε με την έκδοση μιας σειράς απαραίτητων αποφάσεων -προϊόν της άριστης συνεργασίας της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

Με τις αποφάσεις αυτές -κατόπιν ομόφωνης πρότασης του κυνηγετικού κόσμου- η χρηματοδότηση για την λειτουργία αυτού του θεσμού, πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.

Για να λειτουργήσει ο νέος αυτός επαναστατικός θεσμός στην πράξη και να περιφρουρήσει την ελληνική πανίδα από τη λαθροθηρία, οι δυσκολίες που ξεπέρασε η Κ.Σ.Ε., αλλά και καλείται ακόμα να ξεπεράσει καθημερινά, είναι τεράστιες. Παρόλα αυτά η ενότητα του Δ.Σ. της Κ.Σ.Ε., η συνεργασία με όλες τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες που αγκάλιασαν αυτό το θεσμό, η επιμονή αλλά και η σοβαρή και υπεύθυνη εργασία είχαν ως αποτέλεσμα η λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής να είναι σήμερα μια πραγματικότητα που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των κυνηγετικών δρώμενων στον Ελλαδικό χώρο και τα ευεργετικά της αποτελέσματα στην φύλαξη της άγριας ζωής είναι ήδη εμφανή.

Αρμοδιότητες Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων και υποχρεώσεις κυνηγών

Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες με την συνεχή παρουσία τους στους κυνηγότοπους, στα καταφύγια άγριας ζωής και σε όλες τις περιοχές που χρήζουν προστασίας, κινούμενοι με τα ειδικά αυτοκίνητα ή όπου χρειάζεται πεζοί καλούνται να:
– διενεργούν ελέγχους
– καταγγέλλουν κάθε παράνομη πράξη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή στην θηραματική πανίδα
– να επαγρυπνούν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές φροντίζοντας για την πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση όταν τις εντοπίζουν αλλά και συμμετέχοντας στην καταστολή τους
αλλά και να: -ενημερώνονται μέσα από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώνονται από τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες ή την Κ.Σ.Ε. σε θέματα θηραματοπονίας, δασοπονίας και σε όλα τα συναφή με την άσκηση της εργασίας τους θέματα -συμμετέχουν με την κατάλληλη προετοιμασία σε προγράμματα καταμέτρησης των θηραματικών πληθυσμών
-συνδράμουν στις ενέργειες εμπλουτισμού με θηράματα, στην υλοποίηση των έργων βελτίωσης βιοτόπων (π.χ. σπορές) και σε όλες τις δραστηριότητες που εκπονούν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις για την αναβάθμιση και ορθή διαχείριση του θηραματικού πόρου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι οι κυνηγοί οφείλουν να υπακούουν πρόθυμα και χωρίς αντιλογίες στις εντολές τους, εφόσον φυσικά αυτές είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, και σύμφωνες με τις διατάξεις περί θήρας και να μην ξεχνούν ότι μεταξύ άλλων οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες έχουν καθήκοντα ανακριτικού οργάνου.

Βέβαια, εκτός των παραπάνω, η προθυμία και η διευκόλυνση του δύσκολου έργου τους από τους κυνηγούς επιβάλλεται και από τους κανόνες δεοντολογίας και ηθικής που διέπουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια το κυνήγι στην Ελλάδα.
Αποτελέσματα Ελέγχων Θηροφυλακής

Η Θηροφυλακή των Ομοσπονδιών, κατά την διάρκεια των τεσσάρων πρώτων ετών λειτουργίας της, έχει συνολικά πραγματοποιήσει 211.182 ελέγχους Κατά την διάρκεια αυτών των ελέγχων, διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις που αναφέρονται στον επόμενο πίνακα.

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΝΥΣΕΩΝ
ΜΗΝΥΣΕΙΣ
1. Άσκηση θήρας άνευ κυνηγετικής άδειας
2. Άσκηση παρανόμου θήρας εντός καταφυγίων και προστατευομένων περιοχών
3. Παράνομη θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου
4. Θήρα μη θηρεύσιμων ή προστατευόμενων ειδών
5. Θήρα κατά την διάρκεια της νύχτας
6. Θήρα εκτός ζώνης διάβασης τρυγονιών και ορτυκιών
7. Θήρα κατά την διάρκεια εκτεταμένης χιονοκάλυψης
8. Παράνομη αλιεία εντός Εθνικού Δρυμού
9. Παράνομη θήρα Ζαρκαδιού
10. Θήρευση θηραμάτων υπέρ του προβλεπόμενου αριθμού
11. Παράνομη θήρα με χρήση μιμητικών συσκευών
12. Άσκηση θήρας με δολώματα
13. Άσκηση θήρας με προβολέα κατά την διάρκεια της νύχτας
14. Άσκηση θήρας στο καρτέρι
15. Θήρα με κυνηγετικό όπλο χωρίς δελτίο κατοχής
16. Παράνομη μετατροπή όπλου
17. Παράνομη μεταφορά όπλου
18. Παράνομη χρήση συσκευών V.H.F. κατά την διάρκεια της θήρας
19. Χρήση ομοιωμάτων υδροβίων πουλιών
20. Παράνομη θήρα σε λιμνοθάλασσα με πλωτά μέσα
21. Χρήση ιξών για σύλληψη ωδικών πτηνών και παγίδων για σύλληψη θηραμάτων
22. Θήρα με μηχανοκίνητο μέσο
23. Παράνομη εκγύμναση σκύλων
24. Διατήρηση ιχνηλατών σε υπαίθρια ποιμενική εγκατάσταση
25. Παράνομη βόσκηση
26. Παράνομη υλοτομία
27.Παράνομη εκχέρσωση
28. Ρήψη μπαζών σε βιότοπους
29. Εμπρησμός
30. Άρνηση ελέγχου και απείθεια
ΣΥΝΟΛΟ
647

265
305
145
309
129
71
3
24
23
431
18

260
134
81
284
325

22
14
25

61
143
210

7
18
63
11
9
13
153
4.205

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο