Ουδέν κακόν αμιγές καλού

από έρευνα της ΕΣΕΕ προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις, προμηθεύονται φέτος, σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό, από πέρυσι, προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα

Ουδέν κακόν (οικονομική κρίση) αμιγές καλού λοιπόν για την ελληνική παραγωγή η οποία έστω και εξ ανάγκης αναβιώνει. Την τάση αυτή επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της φετινής έρευνας της ΕΣΕΕ στην οποίαεπανεξετάστηκε η γεωγραφική προέλευση των προϊόντων των εμπορικών επιχειρήσεων ως παράμετρος ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με αυτά καταγράφεται μια δυναμική στροφή στα ελληνικά προϊόντα, γεγονός άλλωστε που συνάδει με τη σημαντική υποχώρηση των εισαγωγών, όπως καταγράφεται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου. Η συγκεκριμένη στροφή αποδίδεται από την ΕΣΕΕ εν μέρει και στη συνειδητοποίηση της κρισιμότητας της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Συγκεκριμένα από την έρευνα προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, προμηθεύονται φέτος, σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό, από πέρυσι, προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, ενώ μείωσαν το βαθμό εξάρτησής τους από ασιατικά προϊόντα.
Ειδικότερα στις ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις η στροφή προς τα εγχώρια προϊόντα ήταν έντονη• ενώ στην περσινή έρευνα το 32,5% από αυτές δήλωναν ως βασική περιοχή παραγωγής των εμπορευμάτων τους την Ελλάδα, το ποσοστό αυτό στη φετινή έρευνα διευρύνθηκε κατά 12,5 ποσοστιαίες μονάδες, σε 44,9%.
Η Ελλάδα αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή και ακολουθούν οι λοιπές χώρες της ΕΕ ως κύριες περιοχές παραγωγής των εμπορευμάτων τους.
Στις ΑΕ και ΕΠΕ η αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων που διαθέτουν προϊόντα εγχώριας παραγωγής ήταν ακόμη μεγαλύτερη (16,3 μονάδες), με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται φέτος σε 39%, κυρίως εις βάρος προϊόντων που παράγονται στην Ασία και στις ΗΠΑ.

 

Ωστόσο εξακολουθούν να επικρατούν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ως χώρα παραγωγής των εμπορευμάτων τις λοιπές χώρες της ΕΕ, σε ποσοστό 42,4%, όμως η διαφορά μεταξύ των δύο κορυφαίων περιοχών προέλευσης έχει μειωθεί δραστικά.
Σε επίπεδο χονδρικού εμπορίου το ποσοστό των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που δηλώνουν ως βασική περιοχή παραγωγής των εμπορευμάτων τους την Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε και ανήλθε σε 41,6%, με συνέπεια να ταυτίζεται πλέον η συμμετοχή των ελληνικών προϊόντων με εκείνη των προϊόντων που παράγονται στις λοιπές χώρες της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά καταγράφεται πτώση (σχεδόν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες) της συμμετοχής της Ασίας ως περιοχής προέλευσης, ενώ μηδαμινή είναι η συμμετοχή όλων των λοιπών περιοχών. Οι ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του χονδρικού εμπορίου διαφοροποιούνται αρκετά από τις αντίστοιχες ΑΕ και ΕΠΕ. Στις εταιρίες αυτές η στροφή στα εγχώρια προϊόντα είναι εντυπωσιακή.

 

Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν την Ελλάδα ως χώρα παραγωγής των εμπορευμάτων τους είναι πλέον η απόλυτη πλειονότητα, αφού το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περσινή έρευνα. Παράλληλα φαίνεται ότι υποβαθμίστηκε η παρουσία των προϊόντων που παράγονται τόσο στις λοιπές χώρες της ΕΕ, όσο και στην Ασία.

 

Σε ότι αφορά στο λιανικο εμπόριο, από τη σύγκριση των απαντήσεων με την περσινή έρευνα της ΕΣΕΕ προκύπτει ότι στις ΑΕ και ΕΠΕ περιορίστηκε ελαφρά η συμμετοχή προϊόντων που παράγονται εγχώρια, σε όφελος των προϊόντων ασιατικής προέλευσης, όμως η Ελλάδα παραμένει η κυριότερη χώρα παραγωγής των εμπορευμάτων τους, ακολουθούμενη από την ΕΕ. Αντίθετα, οι ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι αύξησαν τη συμμετοχή των ελληνικών προϊόντων, σε βάρος όλων των εισαγομένων, ανεξαρτήτως περιοχής προέλευσης. Τα εμπορεύματά τους προέρχονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις ΑΕ και ΕΠΕ από την Ελλάδα, ενώ υποδεέστερη συγκριτικά είναι η παρουσία των ασιατικών προϊόντων

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο