Πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων και ενίσχυσης ενδημικού θηράματος

στην Ελλάδα είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει μια μορφή επιστημονικής και οργανωμένης διαχείρισης όσον αφορά τους βιοτόπους, αλλά και τα θηράματα που αυτοί φιλοξενούν, είτε αυτά είναι ενδημικά είτε αποδημητικά

Η επιστροφή στην κατάσταση των παλαιότερων εποχών, όταν κάθε περιοχή της χώρας ήταν καλλιεργημένη με αποτέλεσμα τα θηράματα να βρίσκουν άφθονη τροφή όλες τις εποχές του χρόνου, δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί, είναι όμως δυνατόν να υπάρξει μια διαχείριση των κατάλληλων βιοτόπων για μια ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί.
Από την πλευρά των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ανατροπή της εν λόγω κατάστασης, έχουν γίνει ελάχιστα.
Η υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης βιοτόπων από ορισμένες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες έχει δώσει, μέσω των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, το έναυσμα για την πραγματοποίηση ανάλογων προσπαθειών σε μεγάλη κλίμακα, που θα περιλαμβάνει όλη την ελληνική επικράτεια.

Σκοπός
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες και οργανωμένες επεμβάσεις σε επιλεγμένες περιοχές, κατανεμημένες σε όλη την ελληνική επικράτεια, με στόχο την παροχή στα θηράματα των συνθηκών για ανάπτυξη και αναπαραγωγή με μεγαλύτερη επιτυχία.
Στόχος του προγράμματος αποτελεί η βελτίωση της δυνατότητας συγκεκριμένων κυνηγοτόπων, να φιλοξενούν μεγαλύτερο αριθμό θηραμάτων και ειδών από ότι παλαιότερα, καθώς και η αποκατάσταση, στο βαθμό του δυνατού, της απώλειας της διαθέσιμης τροφής, του νερού και της φυσικής κάλυψης στις περιοχές αυτές. Τελικός ωφελούμενος θα είναι ο Έλληνας κυνηγός, αφού θα αυξηθούν οι ευκαιρίες συνάντησης και κάρπωσης των θηραμάτων.

Τρόπος εφαρμογής του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα έχει εφαρμογή σε όλη την επικράτεια, μέσω των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και κυρίως μέσω των Κυνηγετικών Συλλόγων που θα εμπλακούν στην εκτέλεσή του. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνει σχεδόν ολοκληρωτικά από την ΚΣΕ και από τις Ομοσπονδίες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η κάθε Ομοσπονδία να προχωρήσει σε προτάσεις βελτιωτικών επεμβάσεων, που θα αφορούν βιοτόπους της επικράτειάς της και θα είναι ανάλογες με το ποσό που της αναλογεί, με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό του προγράμματος. Η επιλογή των περιοχών από κάθε Ομοσπονδία θα πρέπει να γίνει με κριτήριο την ιδιαιτερότητα των βιοτόπων που έχει, των θηραμάτων που ζουν στους βιοτόπους αυτούς, καθώς και των ειδών με τους οποίους κρίνει ότι πρέπει ο πληθυσμός τους να ενισχυθεί.

Τα βελτιωτικά έργα που θα προταθούν, θα πραγματοποιηθούν μέσα από ένα κοινό πλαίσιο επεμβάσεων για τα οποία θα έχει προηγηθεί μελέτη ότι αρμόζουν σε κάθε είδος βιοτόπου. Είναι ξεκάθαρο ότι η ωφελούμενη από την κάθε επέμβαση περιοχή είναι πολλαπλάσια από την έκταση που θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση. Οι επεμβάσεις αυτές θα είναι ουσιαστικά μικρά τεχνικά έργα που σκοπό θα έχουν να παρέχουν τα απαιτούμενα για τα θηράματα: τροφή, νερό και κάλυψη. Θα είναι, δηλαδή, σπορές πολυετών και μονοετών φυτών, ανάλογα με τα υπάρχοντα θηράματα της περιοχής, έργα για την εξασφάλιση κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας νερού και επεμβάσεις για παροχή επαρκών θέσεων κάλυψης και απόκρυψης των θηραμάτων.

Η συμμετοχή των Κυνηγετικών Συλλόγων είναι μεγάλης σημασίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων αυτών και κυρίως για τη διατήρηση της λειτουργίας αυτών των επεμβάσεων. Σημαντικός θα είναι, επίσης, ο ρόλος των Συλλόγων στην παρακολούθηση και την καταγραφή της απόδοσης αυτών των επεμβάσεων στο μέλλον.
Με τα έργα αυτά είναι σαφές ότι η βελτίωση που θα προκύψει δεν θα έχει αντίκτυπο μόνο στους θηραματικούς πληθυσμούς, αλλά και σε όλα τα είδη που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο