cyprus_greetings_2

Χαιρετισμός Προϊσταμένου της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας

«…άξια επαίνων προσπάθεια των συντακτών του περιοδικού «Κυνηγός και Φύση», να συνδράμουν την ενημέρωση των κυνηγών της Κύπρου σε θέματα που τους αφορούν…»

Φίλοι κυνηγοί,

Η Υπηρεσία του Ταμείου Θήρας ως η Αρμόδια Υπηρεσία που διαχειρίζεται τα θηράματα, τα άγρια πτηνά και την άσκηση του κυνηγίου στην Κύπρο, ενδιαφέρεται τα μέγιστα για την ενημέρωση και επιμόρφωση του Κύπριου κυνηγού γι’ αυτό στηρίζει και αγκαλιάζει παρόμοιες προσπάθειες.

Η γνώση αποτελεί την αφετηρία για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κυνηγετικής ηθικής και οδηγεί αναµφίβολα στον προβληµατισµό του πολίτη – κυνηγού και την ευαισθητοποίηση του για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και του κυνηγίου. Η περιβαλλοντική ηθική πρέπει να διέπεται από τις αρχές του σεβασµού στη φύση, του ορθολογισµού και της ολιγάρκειας. Στα πλαίσια της κυνηγετικής ενημέρωσης / εκπαίδευσης ο Κύπριος κυνηγός πρέπει να µάθει να «γεύεται» τα οφέλη του κυπριακού τρόπου κυνηγίου.

Πρέπει να εννοήσει επίσης ότι η θήρευση ενός άγριου περδικιού έχει περισσότερα οφέλη από τη θανάτωση 15 απελευθερωμένων περδικιών έξω από έναν πυρήνα απελευθέρωσης. Πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε και να προωθήσουμε προγράµµατα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης. Η περιβαλλοντική ενημέρωση / εκπαίδευση νέων αλλά και μαθητών ηλικίας 10 έως 12 ετών κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, διότι στην ηλικία αυτή τα παιδιά διαµορφώνουν άποψη για το κυνήγι και αναπτύσσεται το ενδιαφέρον τους για την άγρια πανίδα.
Ακόμα, περισσότερη σημασία και βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται και δίνεται, στην εκπαίδευση των νέων κυνηγών αφού σύµφωνα µε ειδικούς, η περίοδος στην οποία ο κυνηγός αποκτά για πρώτη φορά άδεια κυνηγίου είναι η καταλληλότερη για να αναπτυχθεί η κυνηγετική ηθική.

Το κυνήγι από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν μέρος της ζωής των Κυπρίων. Τα θηραματικά πτηνά και κυρίως τα μεταναστευτικά, εντάσσονται από αρχαιοτάτων χρόνων στις κυνηγετικές δραστηριότητες και στη διατροφή των Κυπρίων.  Οι πρώτοι άνθρωποι, έφθασαν και κατοίκησαν στην Κύπρο πριν περίπου 10.500 χρόνια.  Στο αρχαιότερο ανθρώπινο καταφύγιο, που ανακαλύφθηκε και ανασκάφθηκε στην Κύπρο, σε απόκρημνη παραλία στην τοποθεσία «Αετόκρεμμος» στο Ακρωτήρι, βρέθηκαν χιλιάδες τεμάχια οστών θηλαστικών, πτηνών και ερπετών.  Μεταξύ αυτών, τεμάχια οστών νάνων ιπποπόταμων και ελεφάντων και 3.205 τεμάχια οστών αγρίων πτηνών, από τα οποία αναγνωρίστηκαν τα 502.  Αυτά ανήκουν σε τουλάχιστον 73 διαφορετικά είδη πτηνών όπως πάπιες, χήνες, διάφορα άλλα παρυδάτια πτηνά, κουκουβάγιες, αγριοπερίστερα ακόμα και μια τσίχλα.  Αυτή η κυνηγετική δραστηριότητα διατηρήθηκε δια μέσου των χιλιετιών μέχρι σήμερα.  Διά μέσου των αιώνων αναπτύχθηκαν παραδοσιακοί τρόποι σύλληψης θηραματικών πτηνών και το κυνήγι έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των Κυπρίων.

Δυστυχώς η Τουρκική εισβολή του 1974, που είχε ως αποτέλεσμα της την κατάληψη του 37% της χώρας μας από τον τουρκικό στρατό και τη βίαιη μετακίνηση του 1/3 του πληθυσμού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων  από τα σπίτια και τις περιουσίες τους, επέφερε, μεταξύ άλλων, σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση.  Οι πόλεις και τα χωριά επεκτάθηκαν για τη στέγαση των προσφύγων, δημιουργήθηκαν νέοι δρόμοι, νέες βιομηχανικές περιοχές και νέες τουριστικές μονάδες.  Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των φυσικών ενδιαιτημάτων της κυπριακής πανίδας και την αύξηση της κυνηγετικής πίεσης από την αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού και τη μείωση των περιοχών κυνηγίου. 
Όλα αυτά τα προβλήματα κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη για πλέον συστηματική και ορθολογική διαχείριση των βιοτόπων και της άγριας ζωής γενικά.  Καθιστούν πιο σημαντική και αναγκαία την ανάπτυξη της έρευνας, της συστηματικής καταγραφής των πληθυσμών, της κατανόησης όλων των παραγόντων που περιορίζουν την ανάπτυξη και την αύξηση των πληθυσμών,  που επηρεάζουν την ευημερία της άγριας ζωής, αλλά πρώτιστα την προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων της πανίδας.

Γι’ αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα στην επιστημονική έρευνα, μέσα από την οποία θα προκύψουν οι γνώσεις για τη σωστή ανάπτυξη των θηραμάτων και της άγριας ζωής γενικά.  Μέσα σε αυτό το πνεύμα έχουμε δημιουργήσει σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά  επιδιώκουμε και τη διεθνή συνεργασία, αφού μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είδη πανίδας που συναντώνται στην Κύπρο, αποτελούν μέρος της πανίδας ολόκληρης της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως τέτοια διαχειρίζονται.
Μέσα από τα πιο πάνω επιστημονικά προγράμματα και διαχειριστικά μέτρα που λαμβάνει, το Ταμείο Θήρας, τα τελευταία είκοσι χρόνια και σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία που διέπει την Υπηρεσία μας, για ορθολογική διαχείριση των θηραμάτων και των άγριων πτηνών, για αειφορική κάρπωση αλλά και σε  συνδυασμό με την αγαστή συνεργασία που έχει με την ΚΟΚ  & ΔΑΖ, έχει επιτύχει σε τέτοιο βαθμό έτσι που η μικρή σε μέγεθος Κύπρος, να :
•    διαθέτει τους μεγαλύτερους φυσικούς πληθυσμούς Πέρδικας (Alectoris chukar) παγκοσμίως,
•    διαθέτει τους μεγαλύτερους φυσικούς πληθυσμούς φραγκολίνας (Francolinus francolinus) σε όλη την Ευρώπη,
•    διατηρεί σταθερά και σε υψηλά επίπεδα, σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, την κάρπωση του λαγού.
•    να αυξήσει τον πληθυσμό των Αγρινών στο μέγιστο των τελευταίων ετών.

Φίλοι κυνηγοί,
Μέσα από αυτό το σύντομο μήνυμά μου, θέλω να πάρω την ευκαιρία, αφού είμαστε εν τω μέσω κυνηγετικής περιόδου και να ευχηθώ σε όλους τους κυνηγούς καλό κυνήγι χωρίς ατυχήματα και τραυματισμούς και να θυμούνται πάντα ότι το κυνήγι είναι ένα άθλημα που μας φέρνει σε άμεση επαφή με τη μητέρα φύση. Μέσω αυτής της επαφής συμβάλλουμε κι εμείς στη διατήρηση και στην εξέλιξη αυτής. Γι’ αυτό ας προσπαθήσουμε όλοι μας να γίνουμε σωστοί κυνηγοί με σεβασμό στη φύση και τους γύρω μας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ στους συντελεστές του περιοδικού «Κυνηγός και Φύση» κάθε επιτυχία σε αυτή τους την προσπάθεια και να τους διαβεβαιώσω ότι το Ταμείο Θήρας θα είναι πάντοτε δίπλα τους, αφού η ενημέρωση των κυνηγών είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά όλους μας.

Παντελής Χατζηγέρου
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top