Περί ασφαλής φύλαξης των όπλων και η νέα διαδικασία ΑΚΚΟ

Με την υπ’ αριθμ. 3009/2/177-α‘/19-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4705/23-10-2020), Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, τροποποιείται η διαδικασία αγοράς και έκδοσης Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου (Α.Κ.Κ.Ο.) και πλέον απαιτείται, στην Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993, να αναφέρεται πόσα ακόμα κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναγραφόμενες, στη διάταξη της περίπτωσης ι’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επίσης, απαιτούνται πλέον δύο ιατρικά πιστοποιητικά:
 
– Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου
– Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο.
Τα ως άνω πιστοποιητικά παραδίδονται από τους ιατρούς, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένων φακέλων. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας αστυνομική αρχή ελέγχει το απαραβίαστο των φακέλων και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελος του παραβιάσθηκε.
 
Οι κάτοχοι περιστρόφων, ημιαυτόματων πιστολιών, όπλων σκοποβολής και όπλων για θήρα υποχρεούνται να φυλάσσουν τα όπλα αυτά και τα φυσίγγια τους στις μόνιμες κατοικίες τους ή στα γραφεία τους ή στα καταστήματά τους εντός ασφαλών ερμαρίων και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά δεν θα υπερβαίνουν τις παρακάτω ποσότητες:
α) Τα τρία (3) περίστροφα, ημιαυτόματα πιστόλια και όπλα σκοποβολής, ως και τα διακόσια (200) τεμάχια φυσιγγίων των όπλων αυτών.
β) Τα δέκα (10) όπλα για θήρα.
 
Υποχρεούνται επιπλέον να εγκαταστήσουν σύστημα συναγερμού:
α) Οι κάτοχοι όπλων και φυσιγγίων, περισσότερων από τα αναγραφόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
β) Οι κάτοχοι των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου όπλων, εφόσον εντός της ίδιας οικίας ή γραφείου ή καταστήματος φυλάσσονται από διαφορετικούς κατόχους περισσότερα από τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο αυτή όπλα και φυσίγγια.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο