Το νέο ΦΕΚ για την δημιουργία συνεργείων δίωξης αγριογούρουνων

gourouni_olo_to_xrono

(…) Συγκρότηση συνεργείων κυνηγών στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και τον συντονισμό της δράσης των ομάδων κυνηγών αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν κατά παρέκκλιση της Ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας. Η συγκρότηση των Συνεργείων ή και Ομάδων κυνηγών, υλοποιείται αμιγώς από τις λειτουργούσες στην περιοχή κυνηγετικές ομάδες αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού, οι οποίες αναλαμβάνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τη διενέργεια του προγραμματισμού (ελεγχόμενη θήρα) σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών Δασικών και Κτηνιατρικών Αρχών.(…)

(…) Τα συνεργεία δίωξης και οι ομάδες κυνηγών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, απαρτίζονται από κυνηγούς μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων και σε καμία περίπτωση δεν επιδίδονται αυτοβούλως σε θήρα αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών εκτός των προβλέψεων της ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης, παρά μόνο αφού ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία: ο αρχηγός του συνεργείου δίωξης ή της ομάδας κυνηγών, καταθέτει εγκαίρως προς έγκριση στην αρμόδια δασική αρχή ειδικό έντυπο, στο οποίο αναγράφονται κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός άδειας θήρας όλων των μελών της ομάδας, η ημερομηνία και ο ακριβής χώρος δραστηριοποίησης της ομάδας (…)

(…) Οι κυνηγοί που θα συμμετέχουν στα συνεργεία δίωξης ή στις ομάδες κυνηγών θα είναι μέλη των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικών Συλλόγων. Κατά τη δράση τους, σύμφωνα με την παρούσα, εκτελούν νόμιμη θηρευτική δραστηριότητα και εφόσον διαθέτουν άδεια θήρας εν ισχύ, υποχρεωτικά διαθέτουν και ασφαλιστική κάλυψη κατά το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούνται.
ζ) Το κρέας των θηρευμένων αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση και αποδίδεται στα συνεργεία δίωξης ή στις ομάδες κυνηγών που το θήρευσαν. Τα θηρευμένα ζώα οδηγούνται σε Εγκαταστάσεις Χειρισμού Θηραμάτων, όπου πραγματοποιείται η εκδορά, ο εκσπλαχνισμός, ο τεμαχισμός του θηράματος και η διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 853/2004, 854/2004 και 1069/2009.

Τα παραρτήματα 2 και 3 είναι για την συμπλήρωση των στοιχείων για την συμμετοχή.

Η απάντηση των κυνηγετικών συλλόγων

Τώρα που η κυβέρνηση χρειάζεται την βοήθεια μας γιατί πολύ απλά χωρίς την βοήθεια των ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ συλλόγων στο συγκεκριμένο υπουργείο δε μπορεί να γίνει σωστά τίποτα όσον αφορά το κυνηγι.

Τονίζουμε των Αναγνωρισμένων Συλλόγων από το ΥΠΕΝ μόνο όσοι είναι μέλη αυτών μπορούν να συμμετάσχουν στα συγκεκριμένα συνεργεία. Πριν όμως ξεκινήσουμε να δούμε πως θα γίνουν αυτά θα πρέπει πρώτα αυτήν η κυβέρνηση να ξεκινήσει με ένα δημόσιο συγνώμη προς τους κυνηγούς για τον 3μηνo εξευτελισμό που έχουμε υποστεί καθώς και τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν απέναντι σε αυτούς και στους αναγνωρισμένους συλλόγους.

Επειτα άμεσα να γίνει συνάντηση με την ΚΣΕ ώστε να βρεθεί σωστή λύση για την ομοσπονδιακή θηροφυλακή που αργοπεθαίνει. Αλλαγή καταστατικών άμεσα και αλλαγές σε σημεία που δημιουργούνται μαύρες οικονομικές τρύπες. Ενισχυση από το Πράσινο Ταμείο το οποίο εμείς οι ίδιοι το πληρώνουμε από τις εισφορές που δίνουμε στην έκδοση της άδειας θήρας που εδώ και χρόνια δεν έχουμε πάρει 1 ευρώ ανταποδοτικό όπως γινόταν προηγούμενα χρονια.

Το επόμενο βήμα, όπου υπάρχει πρόβλημα με τους ημιαιμους αγριόχοιρους που πάλι από τα λάθη του παρελθόντος του ίδιου του κράτους φθάσαμε σε αυτό το σημείο είναι άμεση αλλαγή των μεγάλων σε στρέμματα Καταφύγιων Αγριας Ζωής. Εκεί θα πρέπει να σταθεί να συζητήσει με την τοπική Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα τοπικά Δασαρχεία ,τα ΔΣ των αναγνωρισμένων συλλόγων ώστε να διορθωθούν σωστά και να έχουν αποτέλεσμα γιατί τώρα έχουν καταντήσει καταφύγια άδειας ζωής.

Τέλος, θα σταθούμε στα συνεργεία δίωξης που τόσο καιρό ακούμε χωρίς αποτέλεσμα. Θα πρέπει να συζητηθούν για τον τόπο που θα πρέπει να γίνουν γιατί πολύ απλά δεν έχουν όλα τα μέρη της Ελλάδος πρόβλημα με τους αγριόχοιρους τον τρόπο που πρέπει να γίνουν όχι όπως ανέφεραν παλιά με τον τενεκέ αυτές είναι ενέργειες για τριτοκοσμικές χώρες και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως λέει μια παροιμία για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά. Έτσι πρέπει να γίνει να τραβήξει στην άκρη τις ψευτοοικολογικές οργανώσεις και να ασχοληθεί σωστά με ανθρώπους που γνωρίζουν το πρόβλημα και μπορούν να δώσουν λύση για να υπάρχει αποτέλεσμα.

Το σχέδιο μείωσης πληθυσμού του αγριόχοιρου

Στην παραπάνω απόφαση των υφυπουργών  Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αναφέρεται στον καθορισμό πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους, συμπεριλαμβάνεται και το σχέδιο για την μείωση των πληθυσμών των αγριόχοιρων στην ελληνική επικράτεια.

Για τη σύνταξη του Σχεδίου Μείωσης (ΣχΜ) του πληθυσμού του Αγριόχοιρου έχουν ληφθεί υπόψη με  μοντελοποίηση όλα τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα που αφορούν την οικολογία του είδους, την
πληθυσμιακή του κατάσταση, τη γεωγραφική κατανομή του, την έκταση και την ποιότητα του ενδιαιτήματός του, καθώς και τα επιδημιολογικά δεδομένα της ΑΠΧ.
Το ΣχΜ περιλαμβάνει ανά περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου ή Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου και σε κάναβο 10x10km (EEA reference grid) σε όλη την επικράτεια της χώρας, τον αριθμητικό στόχο μείωσης των ενήλικων θηλυκών (ΕΘ) και τον αριθμητικό στόχο μείωσης των λοιπών ατόμων αγριόχοιρων (ΛΑ) σε ετήσια βάση.

Οι αριθμητικοί στόχοι αφορούν τη δράση των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, που δραστηριοποιούνται κατά παρέκκλιση της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης θήρας. Από τους στόχους του ΣχΜ έχει αφαιρεθεί η ετήσια κάρπωση του αγριόχοιρου που υλοποιείται από τους κυνηγούς στα πλαίσια των περιόδων και περιορισμών που ορίζονται στην ετήσια ρυθμιστική απόφαση θήρας.

Το ΣχΜ επικαιροποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον άρθρο 3 της απόφασης.
Η κάθε Δασική Αρχή, πέραν του Πίνακα «Σχέδιο Απομείωσης του Αγριόχοιρου εκφρασμένο σε Πλέγμα Αναφοράς κελιών 10x10km» του παρόντος Παραρτήματος για τον έλεγχο, την έγκριση – θεώρηση των αιτήσεων των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών για κατά παρέκκλιση θήρα του αγριόχοιρου και υβριδίων αυτού, θα κάνει χρήση και των χαρτών απεικόνισης του πλέγματος και των λοιπών πληροφοριών του χάρτη.

Οι Δασικές Αρχές μπορούν να εγκρίνουν δράσεις των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού με τη χρήση σκύλων δίωξης και εντός καταφυγίων άγριας ζωής και περιοχών απαγόρευσης θήρας που περιλαμβάνονται εντός του πλέγματος 10χ10Km.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top