Η απόφαση δεν αποτελεί πρόκριμα για το μέλλον

Η νέα ρυθμιστική για το κυνήγι εξεδόθη για άλλη μια χρονιά προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος της προσωρινής απαγόρευσης από το ΣτΕ που, όπως κάθε χρόνο, εθιμικά πλέον, προκαλείται από μία και μόνη οικολογική οργάνωση.
Για πρώτη φορά όμως στην απόφαση που εξεδόθη από το νεοσύστατο υπουργείο Περιβάλλοντος, υπάρχει διατύπωση που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για χιλιάδες κυνηγούς και επιχειρήσεις που ζουν από αυτή τη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι αυτό συμβαίνει για τελευταία φορά καθώς από την επόμενη χρονιά θα επιδιωχθεί διάλογος για τους όρους που θα διέπουν το κυνήγι από την επόμενη χρονιά.

Τονίζεται λοιπόν από το υπουργείο ότι “η έκδοση της εν λόγω απόφασης κρίθηκε επιβεβλημένη όχι βεβαίως για να παρακάμψουμε το ΣτΕ το οποίο σεβόμαστε και τιμούμε- ούτε όμως για να ικανοποιήσουμε τους κυνηγούς.
Η έκδοση της υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω νομικές εμπλοκές από το ότι οι 230.000 Έλληνες κυνηγοί έχουν ήδη πληρώσει τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία ποσά έκδοσης των αδειών τους, καθώς και εκ του ότι, στην παρούσα κρίσιμη για την ελληνική οικονομία φάση που διανύουμε, θα ήταν άδικο να στερήσουμε τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές και συναφείς επιχειρήσεις της ορεινής , κυρίως, Ελλάδας που εξαρτώνται από τους κυνηγούς, από ένα σημαντικό για αυτούς οικονομικό πόρο”.

Στο διά ταύτα λοιπόν “είναι αυτονόητο ότι η απόφαση αυτή εκδίδεται μόνον για την φετεινή κυνηγετική περίοδο που άλλωστε οδεύει προς την λήξη της- και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόκριμα για παρόμοιες αποφάσεις στο μέλλον.
Όπως ήδη ενημερώσαμε τόσο τους κυνηγούς όσο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεσμευόμαστε να ξεκινήσουμε άμεσα ένα ευρύ διάλογο έτσι ώστε να συζητηθεί διεξοδικά το ζήτημα του κυνηγιού στην Ελλάδα και να θέσουμε επί τέλους-τις βάσεις για την αειφορική του άσκηση”.

“Η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των φυσικών βιοτόπων, της άγριας ζωής και την βιοποικιλότητας είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ. Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υλοποίηση του στόχου αυτού, θα πρέπει όμως να ρυθμιστούν όλες εκείνες οι χρήσεις και δραστηριότητες που επιδρούν στην οικολογική ισορροπία, ιδιαίτερα δε αν ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες ασκούνται στην χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες χωρίς ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο.

Μια από τις δραστηριότητες αυτές είναι και το κυνήγι, πού όπως διαπιστώσαμε, εξακολουθεί να ρυθμίζεται από ένα νομοθετικό πλαίσιο αναχρονιστικό, αντιφατικό, ασαφές και στο οποίο δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί πλήρως και ουσιαστικά, το Κοινοτικό Δίκαιο ( Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και Οδηγία 92/43) και οι Διεθνείς Συμβάσεις που έχει ήδη κυρώσει η χώρα μας (Σύμβαση Βέρνης, Σύμβαση Βόννης, Σύμβαση για την Βιοποικιλότητα κλπ).
Μετά από σχετική προσφυγή, το ΣτΕ, ανέστειλε την 103382/2740/4-8-2009 ΥΑ του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμιζόταν το κυνήγι κατά την τρέχουσα περίοδο (2009-2010). Η εν λόγω απόφαση στηρίζεται, κυρίως, στο ότι δεν υπάρχουν για τα διάφορα είδη θηραμάτων επικαιροποιημένες μελέτες έτσι ώστε η άσκηση του κυνηγίου να γίνεται χωρίς να κινδυνεύει η πληθυσμιακή ισορροπία των ειδών αυτών.

Το ΥΠΕΚΑ, μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των κυνηγών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και την αρμόδια Υπηρεσία, αποφάσισε την έκδοση νέας ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι (ΥΑ 183643/4418/17.12.2009) για την τρέχουσα περίοδο.
Με τη νέα αυτή ρυθμιστική διευκρινίζεται επί πλέον ότι το κυνήγι απαγορεύεται σε όλες τις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου λόγω πυρκαγιών, και ισχύουν σήμερα, και όχι μόνο για τις περιοχές που κάηκαν το 2009″.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top