Εκδόθηκε η παράταση στο κυνήγι του αγριόχοιρου

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργεια «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515).

>>>>>

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515), ως ακολούθως:
Παρατείνουμε την χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. Η σχετική εγγραφή του είδους στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ/ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ» της προαναφερόμενης απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής:

Κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) από 15/9 – 28/2 και μέρεςΤετ – Σαβ – Κυρ Χωρίς περιορισμό
Επιτρέπεται, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για τη θήρα του είδους αυτού κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

 

document (2)

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top