Θεωρήθηκε πιθανή η εξόντωση των τελευταίων φασιανών και στρουθιόμορφων πτηνών, ερπετών,  ενώ αναμένεται να υπάρξει απειλή τόσο για τον αίγαγρο,  όσο για το αγριοπρόβατο, μέσω της εξόντωσης των νεογνών των ειδών αυτών.

Το γεγονός αυτό, καθώς και η βεβαίωση των δασικών υπαλλήλων μετά επιτόπιες παρατηρήσεις για την αυξανόμενη εμφάνιση τσακαλιών, οδήγησε το Δασαρχείο Καλαμάτας στην απόφαση να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα — επιβλαβή για την άγρια πανίδα της Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπιέντζας.

Τα τσακάλια (Canis aureus moreoticus) εισήλθαν με άγνωστο τρόπο τα τελευταία χρόνια και βρίσκονται στην Νήσο Σαπιέντζα, και αποτελούν απειλή για τον πληθυσμό των Θηραμάτων της.

Το Δασαρχείο ενέκρινε την απομάκρυνσή τους μέσω σύλληψης με παγίδες — κλωβούς, τη μεταφορά και απελευθέρωσή τους σε άλλη ηπειρωτική – χερσαία περιοχή που θα πραγματοποιηθεί από δασικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας.