Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Balkan Anti-Poisoning Project Small Grant Programme” του Vulture Conservation Foundation στο οποίο ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου και το WWF Ελλάς είναι συνεργαζόμενοι φορείς.

Σκοπός της έρευνας είναι η μείωση κινήτρων για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε κρίσιμα οικοσυστήματα για τους γύπες, που σχετίζονται με την ζημιά των κυνηγετικών σκύλων από επιθέσεις λύκων στο Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου και την ευρύτερη περιοχή. Λόγω των πολλαπλών μαρτυριών επιθέσεων λύκων (Canis lupus) σε κυνηγετικά σκυλιά και η ένταση του φαινομένου της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με στόχο τη θανάτωση του λύκου, πρόκειται να γίνει εκτίμηση της κατάστασης των επιθέσεων, εκτίμηση του πληθυσμού του λύκου καθώς και προτάσεις αντισταθμιστικών μέτρων.
Η έρευνα πεδίου περιλαμβάνει καταγραφή ατόμων με ίχνη, με φωνές, με trap cameras και με ερωτηματολόγια με τους κατοίκους της περιοχής, για την αποτίμηση των ζημιών σε κυνηγετικούς σκύλους.
Για το σκοπό αυτό θα συλλεχθούν δείγματα περιττωμάτων λύκων στο Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου (GR 1110002) & στην Κοιλάδα Δερείου (GR 1110010).

Η παρούσα άδεια είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες ή στρατιωτικές αρχές.
Πριν από τις εργασίες στα πεδία, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Δασών Έβρου, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, για να οριστούν από κοινού, οι χρόνοι και οι τοποθεσίες των ερευνών, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που να εξασφαλίζουν τη λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο ενδιαφερόμενος καλείται να παραδώσει στην Υπηρεσία μας τα αποτελέσματα τυχών εργασιών που θα παραχθούν από αυτήν, σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να είναι δυνατή η επαναδειοδότηση της.

Η Δασική Αρχή, παρακαλείται να παρακολουθήσει και να εποπτεύσει τη διαδικασία και να επιβάλλει, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν συμπληρωματικούς όρους, για αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήματα των περιοχών αρμοδιότητάς της.