Περί μπαγκαζιέρας…

Όσοι από εμάς για το κυνήγι μας χρησιμοποιούμε σκύλους είτε διότι κυνηγάμε τριχωτά θηράματα (αγριογούρουνα, λαγούς κ.λπ.) είτε διότι κυνηγάμε πουλιά (πέρδικες, ορτύκια, μπεκάτσες κ.λπ.), έχουμε το πρόβλημα αφ’ ενός της διατήρησής των, αφετέρου της μεταφοράς των στον τόπο κυνηγιού.

 

Το πρώτο θέμα ρυθμίζεται από τον Νόμο περί Ζώων Συντροφίας και συγκεκριμένα από τον Νόμο 1197/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και το άρθρο 6 του Νόμου 3170/2003. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ανωτέρω Νόμου «Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειμένου για πολυκατοικίες (αποτελούμενες από δύο διαμερίσματα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα ακόμα και εκεί που ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης και δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος. Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτους χώρους κ.λπ.). Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς στους ανοικτούς χώρους των μονοκατοικιών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 (ΦΕΚ240 Α’) και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας». Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 1197/1981:
1. Τα ζώα, συντροφίας, εργασίας και των εκτροφών, δέον να τυγχάνουν εκ μέρους των κατόχων των της δεούσης στοργής και μεταχειρήσεως εκδηλουμένων, δια: α) Χορηγήσεως κα- ταλλήλου και επαρκούς δια το είδος της τροφής και ύδατος. β) Εξασφαλίσεως ανέτου, υγιεινού και προσηρμοσμένου εις τον φυσικόν τρόπον δια- βιώσεώς των, καταλύματος.
2.’Οποιος φονεύει, βασανίζει, κακοποιεί ζώα περί ων ο παρών νόμος ή εγκαταλείπει ταύτα έκθετα ή αδέσποτα τιμωρείται δια των εν άρθρ. 8 του παρόντος ποινών.
3. Επί βασανισμού ή κακομεταχειρίσεως ζώων κατά την διάρκειαν της μεταφοράς των δι’εμπορικών πλοίων, αεροπλάνων, σιδηροδρόμων και αυτοκινήτων ευθύνην υπέχουν ως συναυτουργοί της τοιαύτης πράξεως αντιστοίχως, και οι κυβερνήται των πλοίων και αεροπλάνων, οι προϊστάμενοι των αμαξοστοιχιών και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, τιμωρούμενοι δια των ανωτέρω ποινών.
4. Δια των αυτών ποινών τιμωρείται και όστις προσπαθεί βιαίως να τα τιθασεύη ή να τα συλαμβάνη, τη χρήσει πυροβόλου όπλου εξαιρουμένων εκείνων άτινα, κατά τας εκάστοτε περί θήρας διατάξεις, χαρακτηρίζονται ως θηράματα.
Εξ’ άλλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ανωτέρω Νόμου 1197/1981: «Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφοι 1,2,3 και 4 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή από τριακόσια μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και με τις δύο ποινές».
Από τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι αφ’ ενός πρέπει να μην ενοχλούμε τον γείτονα μας με την παρουσία του σκύλου μας και ο χώρος που τον φυλάσσουμε να πληροί όρους υγιεινής ή τον έναν ή τους δύο σκύλους μας να τους έχουμε μέσα στο διαμέρισμα μας ή στην όποια κατοικία που διαμένουμε.
Το δεύτερο θέμα είναι η μεταφορά του σκύλου μας στον τόπο κυνηγιού με το αυτοκίνητό μας.
Στην αρχή της κυνηγετικής μου δραστηριότητας, μετέφερα τον ή τους σκύλους μου με το αυτοκίνητό μου, τοποθετώντας αυτούς ή στο πορτ παγκαζ ή ακόμη και στα πίσω καθίσματα. Ο πρώτος τρόπος μεταφοράς ιδίως τους θερινούς μήνες ήταν πολύ κακός για την υγεία των σκύλων αφού ή έπρεπε να αφήνω ανοικτό το πορτ παγκαζ, οπότε εισέρχονταν οι καπνοί της εξάτμισης σε αυτό με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην υγεία των σκύλων ή να ανεχθώ την άσχημη μυρωδιά, την οποία εξέπνεαν όταν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Αργότερα, χρησιμοποίησα ρυμουλκούμενη «μπαγκαζιέρα» και με αυτή και μέχρι σήμερα τους μεταφέρω.
Εδώ να σημειώσω ότι αν η «μπαγκαζιέρα» δεν έχει αμορτισέρ, προκαλεί βλάβες στους σκύλους από τους κραδασμούς κατα την κίνησή της ιδίως στους χωματόδρομους.
Ο πιο καλός τρόπος μεταφοράς των σκύλων μας είναι η χρησιμοποίηση ξύλινου κιβωτίου (κουτιού) προσαρτημένου στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου μας είτε τούτο είναι επιβατικό (κούρσα) είτε είναι τζίπ. Τούτο διότι δεν έχει κραδασμούς ισχυρούς όπως η ρυμουλκούμενη μπαγκαζιέρα αφού αυτοί απορροφούνται από τα αμορτισέρ του αυτοκινήτου. Η χρήση αυτού, προβλέπεται από το άρθρο 32 παρ. 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με το οποίο το φορτίο απαγορεύεται να προεξέχει από το πίσω τμήμα του οχήματος περισσότερο από 30% του μήκους του αμαξώματος. Ειδικά, στα μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και τρίτροχα οχήματα, το φορτίο απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από 0,40 μ. από τις πλευρές τους, υπολογιζόμενου από το εξωτερικό άκρο του εμπρόσθιου πλευρικού φανού του οχήματος, ή του μπρος ή πίσω ακραίου σημείου αυτών. Προκειμένου για ειδική μεταφορά αντικειμένων που προεξέχουν από το πίσω τμήμα των αυτοκινήτων οχημάτων πέραν του 30% του μήκους του αμαξώματος, απαιτείται προηγούμενη άδεια της κατά τόπον αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.
5. Τα προεξέχοντα φορτία από το μπρος ή πίσω τμήμα ή τις πλευρές του οχήματος, αν αυτό επιτρέπεται, πρέπει να επισημαίνονται με σταθερή προσαρμοσμένη πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 0,50χ0,50 μ. λευκού χρώματος με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντανακλαστικότητας και τοποθετημένη με το πάνω άκρο όχι πιο ψηλά από 1,60 μ. και το κάτω άκρο όχι πιο χαμηλά από 0,40 μ. από το οδόστρωμα, όταν δεν μπορούν την προεξοχή να αντιληφθούν οι οδηγοί των άλλων οχημάτων. Κατά τη νύκτα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 τού άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, για την επισήμανση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται λευκό φως και λευκό αντανακλαστικό στοιχείο μπροστά, ερυθρό δε φως και ερυθρό αντανακλαστικό στοιχείο πίσω.
6. Ειδικότερα προκειμένου για μηχανοκίνητα οχήματα και αν αυτό επιτρέπεται:
α) Τα προεξέχοντα φορτία περισσότερο από ένα (1) μέτρο πέραν του μπρος ή πίσω τμήματος του οχήματος, πρέπει να επισημαίνονται οπωσδήποτε, β) Τα φορτία τα οποία προεξέχουν κατά πλάτος περισσότερο από 0,40 μ. από το εξωτερικό άκρο του μπρος φανού ή του πίσω ερυθρού φανού του οχήματος, πρέπει να επισημαίνονται τη νύκτα.

Άρθρο του δικηγόρου Ηλία Μπεκιάρη από το περιοδικό Κυνηγός & Φύση

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο