Ποιά αδικήματα παραγράφονται & γιατί

Αγαπητοί συνάδελφοι κυνηγοί, τελευταία και συγκεκριμένα την 13/2/2012 ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων ο με αριθ. 40043 Νόμος (ΦΕΚ τεύχος 1, αριθ. φύλλου 25). Μεταξύ των άλλων στον εν λόγω νόμο προβλέπονται τα εξής:

Α. άρθρο 2. όσες ποινές έχουν επιβληθεί μέχρι την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου (13-2-2012) οι οποίες δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες (δηλαδή ή έχουν ασκηθεί εφέσεις κατ αυτών ‘η αναιρέσεις στον Α.Π. και εκκρεμούν οπότε δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες) στην περίπτωση αυτή αν δεν έχουν εκτελεσθεί, ούτε μετατραπεί και έχουν επιβληθεί για πλημμελήματα ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μηνών παραγράφονται και δεν εκτελούνται. Δηλαδή εάν κάποιος καταδικάσθηκε σε πρώτο βαθμό σε ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μηνών και έχει ασκήσει κατ’ αυτής έφεση στην περίπτωση αυτή, η ποινή παραγράφεται. Τούτο στην πράξη σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εμφανισθεί στο ακροατήριο του εφετείου ο καταδικαστείς αφού ο αρμόδιος εισαγγελέας, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο και δεν φθάνει στο ακροατήριο. Η παραγραφή αυτή ισχύει υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο χρόνια από την δημοσίευση του άνω νόμου (12/2/2012) δηλαδή μέχρι την 11/2/2014 αξιόποινη πράξη για την οποία θα καταδικασθεί άνω των έξι (6) μηνών οπότε θα εκτίσει αθροιστικά και τις δύο ποινές.
Συνεπώς όσοι έχετε καταδικασθεί πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μηνών και έχετε ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση η υπόθεση σας δεν θα συζητηθεί και θα τεθεί στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Β. Με το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω νόμου παραγράφεται το αξιόποινο (δεν τιμωρείται με άλλα λόγια) και παύει η ποινική δίωξη των εξής αξιόποινων πράξεων που έχουν τελεσθεί μέχρι την 31/12/2011. α.) Των πταισμάτων και πλημμελημάτων κατά των οποίων ο νόμος απειλεί φυλάκιση μέχρι ενός έτους η χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Και εδώ η παραγραφή είναι υπ’ όρον δηλαδή εάν ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σ’ ένα χρόνο από την 31/12/2011 σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικασθεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών τότε συνεχίζεται σε βάρος του η κατα τα άνω παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της παλιάς πράξης ο διανυθείς χρόνος από την δι’ αυτών παύση της ποινικής δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για την νέα πράξη.
Ποια είναι η πρακτική σημασία της εν λόγω διάταξης του άρθρου 4.
Όσοι συνάδελφοι έχετε μηνυθεί για αδικήματα για τα οποία προβλέπονται οι ανωτέρω ποινές, δηλαδή πρόστιμο ή κράτηση (πταισματικές παραβάσεις) ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) χρόνο ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές, (παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος) οι οποίες μηνύσεις έχουν ή δεν έχουν ακόμη παραπεμφθεί στο δικαστήριο, το δικαστήριο τούτο δεν θα γίνει (η υπόθεση σας δεν θα εκδικασθεί) διότι ο αρμόδιος εισαγγελέας σύμφωνα, με την περ.2 του άρθρου τούτου (4) υποχρεούται να την θέσει στο αρχείο ή ο αρμόδιος πταισματοδίκης αν είναι η πράξη πταίσμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα εκφωνηθούν.
Μερικά από τα αδικήματα που έχουν παραγραφεί υπό τον ανωτέρω όρο είναι τα εξής. Κυνήγι χωρίς άδεια θήρας (άρθρο 262 παρ.1 Ν.Δ. 86/69), άρνηση ελέγχου (άρθρο 289 παρ.11 περ.ε΄) και θήρα νύκτα δηλαδή ενωρίτερα από μισή προ της ανατολής ή μισή ώρα μετά την δύση του ηλίου (Άρθρο 261 παρε. 5). Οι εκγυμνάζοντες τους σκύλους τους όχι σε χώρους εκγύμνασης, οι θηρεύοντες με την χρήση ηχομιμητικής συσκευής, το κυνήγι δι’ ενέδρας, η καταστροφή φωλέων. Η θήρα σε χώρους που απαγορεύεται κατά το άρθρο 256. παρ.1 του Ν.Δ. 86/69 (πλησίον οικισμού, οικίας) κ.λπ.

Καλό θα είναι όσοι έχετε τέτοιες εκκρεμότητες να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Εισαγγελέα που εκκρεμεί η υπόθεση σας ή στον Δικηγόρο σας για περαιτέρω πληροφορίες. Επί του θέματος θα επανέλθω και πάλι με περισσότερες λεπτομέρειες.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο