ΠΤΗΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρουσιάζεται η συστηματική ταξινόμηση μερικών από τα 442 είδη των σημερινών πτηνών της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκε η ταξινόμηση και η ονοματολογία του Κόκκινου Βιβλίου.

ΦΥΛΟ: CHORDATA – ΧΟΡΔΩΤΑ
ΥΠΟΦΥΛΟ: VERTEBRATA – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ
ΥΠΕΡΚΛΑΣΗ: GNATHOSTOMATA – ΓΝΑΘΟΣΤΟΜΟΙ
ΚΛΑΣΗ: AVES – ΠΤΗΝΑ
ΥΠΟΚΛΑΣΗ: NEORNITHES – ΝΕΟΡΝΙΘΕΣ
  ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΟΣ ΕΙΔΟΣ
1 Anseriformes Χηνόμορφα Anatidae Cygnus   olor Κύκνος
      Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
      Anser albifrons Ασπρομέτωπη Χήνα
        erythropus Νανόχηνα
        anser Σταχτόχηνα
      Tadorna tadorna Βαρβάρα
      Anas penelope Σφυριχτάρι
        strepera Καπακλής
        crecca Κιρκίρι
        platyrhynchos Πρασινοκέφαλη Πάπια
        acuta Ψαλίδα
        querquedula Σαρσέλα
        clypeata Χουλιαρόπαπια
      Netta rufina Φερεντίνι
      Aythya ferina Κυνηγόπαπια
        nyroca Βαλτόπαπια
        fuligula Μαυροκέφαλη Πάπια
      Bucephala clangula Βουκεφάλα
      Oxyura leucocephala Κεφαλούδι
         
2 Galliformes Ορνιθόμορφα Tetraonidae Tetrastes bonasia Δασόκοτα
      Tetrao tetrix Λυροπετεινός
        urogallus Αγριόκουρκος
    Phasianidae Alectoris chukar Νησιώτικη Πέρδικα
        graeca Πετροπέρδικα
      Perdix perdix Καμπίσια Πέρδικα
      Coturnix coturnix Ορτύκι
      Phasianus colchicus Φασιανός
         
3 Pelecaniformes Πελεκανόμορφα Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Κορμοράνος
        aristotelis Θαλασσοκόρακας
        pygmeus Λαγγόνα
    Pelecanidae Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
        crispus Αργυροπελεκάνος
         
4 Ciconiiformes Πελαργόμορφα Ardeidae Botaurus stellaris Ήταυρος
      Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς
      Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
      Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
      Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς
      Ardea alba Αργυροτσικνιάς
        cinerea Σταχτοτσικνιάς
        purpurea Πορφυροτσικνιάς
    Ciconiidae Ciconia nigra Μαύρος Πελαργός
        ciconia Λευκός Πελαργός
         
5 Phoenicopteriformes Φοινικοπτερόμορφα Phoenicopteridae Phoenicopterus roseus Φοινικόπτερο
         
6  Accipitriformes Αετόμορφα Accipitridae Haliaeetus albicilla Θαλασσαετός
      Gyps fulvus Όρνιο
      Gypaetus barbatus Γυπαετός
      Neophron percnopterus Ασπροπάρης
      Aegypius monachus Μαυρόγυπας
      Circaetus gallicus Φιδαετός
      Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
        pygargus Λιβαδόκιρκος
      Accipiter gentilis Διπλοσάϊνο
        brevipes Σαΐνι
      Buteo buteo Γερακίνα
        rufinus Αετογερακίνα
      Aquila pomarina Κραυγαετός
        heliaca Βασιλαετός
        chrysaetos Χρυσαετός
      Hieraaetus pennatus Γερακαετός
        fasciatus Σπιζαετός
    Pandionidae Pandion haliaetus Ψαραετός
         
7 Falconiformes Ιερακόμορφα Falconidae Falco naumanni Κιρκινέζι
        tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
        subbuteo Δεντρογέρακο
        eleonorae Μαυροπετρίτης
        biarmicus Χρυσογέρακο
        peregrinus Πετρίτης
         
8 GruiformesΓερανόμορφα Rallidae Crex crex Ορτυκομάνα
      Gallinula chloropus Νερόκοτα
      Fulica atra Φαλαρίδα
    Gruidae Grus grus Γερανός
         
9 Charadriiformes Χαραδριόμορφα Charadriidae Pluvialis apricaria Βροχοπούλι
        squatarola Αργυροπούλι
      Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
      Hoplopterus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
      Vanellus vanellus Καλημάνα
    Scolopacidae Calidris minuta Νανοσκαλίδρα
        ferruginea Δρεπανοσκαλίδρα
      Philomachus pugnax Μαχητής
      Lymnocryptes minimus Μικρομπεκάτσινο
      Gallinago gallinago Μπεκατσίνι
        media Διπλομπεκάτσινο
      Scolopax rusticola Μπεκάτσα
      Limosa limosa Λιμόζα
      Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
        tenuirostris Λεπτομύτα
        arquata Τουρλίδα
         
10 Columbiformes Περιστερόμορφα Columbidae Columba livia Αγριοπερίστερο
        oenas Φασσοπερίστερο
        palumbus Φάσσα
      Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
        turtur Τρυγόνι
         
11 Strigiformes Γλαυκόμορφα Tytonidae Tyto alba Τυτώ
    Strigidae Otus scops Γκιώνης
      Bubo bubo Μπούφος
      Athene noctua Κουκουβάγια
      Strix aluco Χουχουριστής
      Asio otus Νανόμπουφος
         
12 Coraciiformes Κορακιόμορφα Coraciidae Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
    Alcedinidae Alcedo atthis Αλκυόνη
    Meropidae Merops apiaster Μελισσοφάγος
    Upupidae Upupa epops Τσαλαπετεινός
         
13 Piciformes Δρυοκολαπτόμορφα Picidae Jynx torquilla Στραβολαίμης
      Picoides tridactylus Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης
      Dendrocopos minor Νανοδρυοκολάπτης
        leucotos Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
        medius Μεσαίος Δρυοκολάπτης
        syriacus Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
        major Πευκοδρυοκολάπτης
      Dryocopus martius Μαύρος Δρυοκολάπτης
      Picus viridis Πράσινος Δρυοκολάπτης
        canus Σταχτής Δρυοκολάπτης
         
14 Passeriformes Στρουθιόμορφα Alaudidae Melanocorypha calandra Γαλιάντρα
      Galerida cristata Κατσουλιέρης
      Alauda arvensis  Σιταρήθρα
    Turdidae Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης
      Turdus viscivorus Γερακότσιχλα
        iliacus Κοκκινότσιχλα
        philomelos Τσίχλα
        pilaris Κεδρότσιχλα
        merula Κότσυφας
        torquatus Χιονοκότσυφας
      Luscinia megarhynchos Αηδόνι
    Sylviidae Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος
        melanocephalaΜαυροτσιροβάκος
        crassirostris Μελωδοτσιροβάκος
        curruca Βουνοτσιροβάκος
        borin Κηποτσιροβάκος
        atricapilla Μαυροσκούφης
      Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα
      Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα
      Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
        palustris Βαλτοποταμίδα
        scirpaceus Καλαμοποταμίδα
        schoenobaenusΣχοινοποταμίδα
        melanopogon Ψαθοποταμίδα
    Oriolidae Oriolus oriolus Συκοφάγος
    Laniidae Lanius collurio Αετομάχος
        senator Κοκκινοκεφαλάς
    Corvidae Garrulus glandarius Κίσσα
      Corvus corax Κόρακας
        corone Κουρούνα
        frugilegus Χαβαρόνι
        monedula Κάργια
      Pica pica Καρακάξα
    Sturnidae Sturnus vulgaris Ψαρόνι
    Passeridae Passer domesticus Σπιτοσπουργίτης
    Fringillidae Fringilla coelebs Σπίνος
      Carduelis carduelis Καρδερίνα
        chloris Φλώρος
    Emberizidae Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
        cia Βουνοτσίχλονο
        melanocephala Αμπελουργός
        calandra Τσιφτάς

πηγη : http://www.panida.gr

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top