Τιμή άδειας κυνηγιού: διατήρηση των ίδιων ποσών για τέλη και συνδρομές

Τη διατήρηση των ίδιων ποσών για τα τέλη του Δημοσίου και τις συνδρομές προς τις Κυνηγετικές Οργανώσεις στη τιμή της άδειας κυνηγιού για την νέα κυνηγετική περίοδο θα εισηγηθεί η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας (ΚΣΕ) προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων, απασχόλησε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΚΣΕ που πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 2017 και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Επίσης,  σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΣΕ, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:
– τον απολογισμό του έργου της ΚΣΕ
– τον οικονομικό Απολογισμό του 2016 και Προϋπολογισμό του 2017, οι οποίοι είχαν προηγουμένως εγκριθεί από την Εποπτεύουσα Αρχή
– την πρόταση της ΚΣΕ για τη νέα Ρυθμιστική Απόφαση της περιόδου 2017-2018.

Τιμή της άδειας κυνηγιού

Τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού και το ύψος της συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς Συλλόγους καθορίζονται κάθε χρόνο με υπουργικές αποφάσεις και η δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ δίνει το έναυσμα για να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης των αδειών κυνηγίου. Εάν ο αρμόδιος υπουργός αποδεχτεί την εισήγηση της ΚΣΕ και καθορίσει τα τέλη έκδοσης και την ετήσια συνδρομή στα ίδια ποσά με πέρυσι, τότε η τελική τιμή της άδειας κυνηγιού για την προσεχή κυνηγετική περίοδο (2017-2018) θα διαμορφωθεί στην ίδια ή κοντά στην τιμή της προηγούμενης περιόδου, αναλόγως με την τιμή της έκτακτης εισφοράς κάθε κυνηγετικής οργάνωσης.

Τα τέλη έκδοσης παραμένουν στο ίδιο ποσό από την κυνηγετική περίοδο 2011-2012 μέχρι και την προηγούμενη κυν. περίοδο (2016-2017) και ανέρχονται στο ποσό των 10 ευρώ για την έκδοση τοπικής άδειας, στα 30 ευρώ για την περιφερειακή άδεια και στα 60 για την γενική. Αποτελούν δε το μέρος των χρημάτων κάθε άδειας που κατευθύνεται στο Πράσινο Ταμείο.

Η ετήσια συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους κυνηγετικούς συλλόγους παραμένει στο ίδιο ύψος από την κυνηγετική περίοδο 2010-2011 μέχρι και την προηγούμενη κυν. περίοδο (2016-2017) και ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ για κάθε άδεια ανεξάρτητα εάν πρόκειται για τοπική, περιφερειακή ή γενική. Από τα 60 ευρώ που καταβάλλει ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας τα 5,00 ευρώ (ποσοστό 8,35%) αποτελούν την ετήσια εισφορά του Κ.Σ. στην κυνηγετική ομοσπονδία ενώ τα 40,10 ευρώ (ποσοστό 66,83%) ως ετήσια εισφορά στην  Κυνηγετική Συνομοσπονδία. Τα υπόλοιπα 14,90 ευρώ παραμένουν ως έσοδα στον κυνηγετικό σύλλογο για την λειτουργία και τις φιλοθηραματικές του δράσεις.

 

www.dasarxeio.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο