Το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, αν και χρειάζεται ορισμένες παρεμβάσεις. Οι Δήμοι χρειάζονται ισχυρή χρηματοδότηση προκειμένου να αναπτύξουν τις αξιοπρεπείς εκείνες υποδομές που θα επιτρέψουν την καλή περίθαλψη των αδέσποτων ζώων. Κυρίως όμως, για να αντιμετωπιστεί το απεχθές φαινόμενο της εμπορίας των αδέσποτων ζώων χρειάζεται συστηματικός έλεγχος και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που ήδη υπάρχουν. Το φερόμενο νομοσχέδιο δεν συμβάλει σε καμία από αυτές τις κατευθύνσεις. Αντίθετα, εισάγει αρχές οριζόντιες και απαράδεκτες για κάθε άνθρωπο που αγαπάει τα ζώα, όπως τον υποχρεωτικό ακρωτηριασμό.  Γι΄ αυτούς τους λόγους βρίσκει την μεγάλη πλειοψηφία των φορέων απέναντι, όπως τους κυνηγούς. Σε κάθε περίπτωση εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ δεν θα συναινέσουμε σε τέτοιες κατευθυνόμενες μεθοδεύεις» επισήμανε ο βουλευτής.